Ligetért Egyesület ( Közhasznú szervezet)

Az egyesület célja: Liget település értékeinek kiaknázása, a kultúra, a faluszépítés, környezetápolás, turisztika területén.

Az egyesület tevékenységei:

  • A helyi hagyományok megőrzése, ápolása kulturális és közösségi programok szervezésével illetve a településen rendezett programokban való aktív részvétellel.
  • A település lakóinak a környezet védelmére és ápolására történő figyelemfelhívása, tevékeny részvétel a falu szépítésében.
  • Közösségi intézményekhez kötődő – Faluház, Ifjúsági klub, Könyvtár, Óvoda- programok, ismeretterjesztő (környezetvédelem, egészséges életmód, helyes életvitel) előadások szervezése, lebonyolítása.
  • A hátrányos helyzetű családok, emberek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
  • Külföldi és magyarországi testvér települési kapcsolatok kialakításának elősegítése, ápolása.
  • Az egyesület által létrehozott Retro Iskola és helytörténeti gyűjtemény- mint helyi turisztikai attrakció működtetése, fenntartása

Adószám: 18328459-1-02

Vezető: Szűcsné Nagy Zsuzsanna


Elérhetőségek:

7331 Liget, József Attila u. 9.

+36 72 671 552

ligetfalu@gmail.com