Felelős állattartás elősegítése 2021

Magyar Falu Program keretében meghírdetett Felelős állattartás elősegítése című pályázat – 2021

Rövid összefoglalás a projektről

Pályázati felhívás: MFP-FAE/2021

Felhívás célja: Magyarország Kormánya eltökélt a magyar falvakban élők életminőségének javítása, így ezzel összefüggésben kistelepüléseink fejlesztése iránt. Emellett a Kormány kiemelt figyelmet fordít az állatvédelem területére, a felelős állattartás népszerűsítésére. A támogatás célja, hogy az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések lakosságának segítséget nyújtson a nem kívánt állatszaporulat mérséklésének előmozdítására. A pályázat keretében az önkormányzat támogatást igényelhet, hogy segítséget nyújtson a település lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák praxisengedéllyel rendelkező állategészségügyi szolgáltatónál1 állatorvosi tevékenységet végző, FELIR2 azonosítóval rendelkező állatorvos (a továbbiakban: állatorvos) által elvégzett ivartalaníttatására, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére. Az állattulajdonos/állattartó (a továbbiakban: állattartó) köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Figyelemmel az állatvédelmi szabályokra és a felelős állattartásra, a nem kívánt szaporulat kezelésének leghatékonyabb módja az ivartalanítás. A kistelepülésen az ivartalanítás és az állatok elektronikus azonosítóval való ellátása olykor nehézkes és költséges, amelyhez jelen pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás nyújthat segítséget. Összhangban a Kormány állatvédelmi célkitűzéseivel és a terület prioritássá emelésével, jelen pályázati kiírás a felelős állattartás népszerűsítését, a nem kívánt állatszaporulat megállításának elősegítését célozza. Egy támogatást igénylő önkormányzat jelen kiírás keretében kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, azaz kizárólag önállóan vagy társulás tagjaként részesülhet támogatásban.

Kedvezményezett: Liget Községi Önkormányzat

A Projekt rövid leírása:

A településen élő állattartók segítése, támogatása és a nem kívánt állatszaporulat mérséklésének előmozdítása a cél. Az itt élők többnyire alacsony összegű jövedelemmel rendelkeznek, így probáljuk ezen költségek (pályázati forrásból való) átválalással segíteni Őket. Legnagyobb igény a településünkön a kutyák, macskák ivartalanítása, valamint a kutyák microchippel való megjelölése iránt van.

Elnyert támogatás összege: 137.000 Ft