Külterületi helyi közutak fejlesztése

Kedvezményezett neve: Liget Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése,VP6-7.2.1.1-21

A projekt címe, azonosító száma: Külterületi helyi közutak felújítása Liget településen- Projekt azonosítószáma: 3345315297

A szerződött támogatás összege: 126 934 597 Ft

A támogatás mértéke: 95%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A fejlesztés célja, külterületi helyi közutak fejlesztése. A beruházás tárgya Liget település északi részén, a 038 és 051 hrsz-on található földút szilárd burkolattal történő kiépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák. A Hamberger utca szilárd burkolata után kezdődik a 051 hrsz-ú út és ennek az elején jobbra ágazik el a 038 hrsz-ú út. Jelenlegi állapotuk kritikusnak mondható, közlekedés nehéz rajtuk a kialakult gödrök, mélyedések, vízmosások miatt. Tervezett fejlesztés: A 038 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 322,43 m hosszú aszfalt burkolatú út 5,5 m széles útkoronán, 3,0 m széles burkolattal, 2,5 %-os egyoldali eséssel valósul meg. Az út két oldalán a 0+030 km szelvényig 0,50 m, azt követően a végszelvényig 1,25 m széles padka kerül kiépítésre. A tervezett út maximális hosszesése 10,0 %-os. A Hamberger utca folytatásában – a 051 hrsz.-ú ingatlanon – 621,12 m hosszú aszfalt burkolatú út kerül kiépítésre 4,0 m széles útkoronán, 3,0 m széles burkolattal és 2,5 %-os egyoldali eséssel. Az út két oldalán 0,5 m széles padka épül. A tervezett út maximális hosszesése 15,0 %-os. Az utak a  település északi részén található közel 1000 ha mezőgazdasági terület megközelítésére szolgálnak  elsősorban. A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a földrajzi mobilitáshoz, a térség gazdaságának fellendítéséhez, a vádász –és aktív turizmus fellendüléséhez.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024. I. félév