Mini Bölcsőde Ligeten

Rövid összefoglalás a projektről

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011
KedvezményezettMagyarszék Községi Önkormányzat

A projekt konzorciumi partnerei:

Liget Községi Önkormányzat (7331 Liget, József A. u. 9.),
– Magyarszék Községi Önkormányzat (7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.),
– Magyarhertelend Község Önkormányzat (7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.)
– Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

A projekt célja:   MagyarszékLigetMagyarhertelend településeken korszerű, energiahatékony, akadálymentesített mini bölcsődék kialakítása, valamint eszközökkel való felszerelése. Specifikus cél az intézményegységek épületének infrastrukturális – energiahatékonysági – fejlesztése, mini bölcsőde elkülönített játszóudvarának kialakítása és eszközbeszerzés, mely révén a mini bölcsődei ellátás fejlesztése valósul meg. További cél új mini bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítés/felújítás/átalakítás, mini bölcsődei udvar, játszóudvar kialakítása. A beszerezni kívánt játszótéri eszközök a megjelölt célcsoport igényeit fogják kialakítani. A mini bölcsődére vonatkozó előírások figyelembevételre kerültek, kialakításuk tervezésekor a tervező az OTÉK előírásait figyelembe vette.

A projekt összköltsége 133.741.020 Ft.

A Mini Bölcsődék a három településen 2019 szeptember 1-étől működnek és nagy segítséget jelentenek az itt élő gyermekes családok számára.