A Liget Mini Bölcsőde bemutatása

A Ligeti Önkormányzat( a Magyarszéki Társulással ) a 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátására 2019 szeptemberében létrehozta a Mini  Bölcsődét ,mely 7 fővel működk.

Rendkívül családias bölcsődénkben a jól képzett dolgozókkal törekszünk a gyermekek szakszerű, magas színvonalú ellátására, a harmonikus pszichoszomatikus fejlődés elősegítésére. Célunk, hogy kiegyensúlyozott, a társadalomba beilleszkedni tudó, kreatív felnőtté váljanak a ma gyermekei.

Mivel minden gyermek más és más egyéniség, ezért fontos az egyéni bánásmód, ami alapján gondozzuk a ránk bízott gyermekeket. A gondozónő – gyermek kapcsolat mély, őszinte, elfogadó, ami érzelmi biztonságot közvetít a gyermekek felé.

A saját gondozónő elv szerint, a gyermek gondozását mindig ugyanaz a gondozónő végzi, aminek köszönhetően igen könnyen megvalósul az egyéni bánásmód, a szeretetteljes nevelés-gondozás, a támogató attitűd.

Bölcsődénk kiemelt figyelmet fordítanak a szülőkkel való kapcsolattartásra, a partneri együttműködés kialakítására.

Az önkormányzat nagyfokú szociális érzékenységének köszönhetően, a támogatásuk révén a szolgáltatás igénybevételéért nincs fizetendő díj , így az alacsony jövedelemmel rendelkező családok is igénybe tudják venni.

A bölcsődére elmondható, hogy esélyegyenlőséget biztosít a nehéz szociális háttérrel rendelkező gyermekek számára, fontos szerepet tölt be a szegénység okozta problémák kezelésében, segítséget jelent a családok számára a munkahely teremtés- illetve megtartás tekintetében. Ahhoz, hogy a szülő a munkahelyén lévő magas elvárásoknak meg tudjon felelni, nyugodtnak kell lennie a tekintetben, hogy gyermeke jó kezekben, biztonságban van. A bizalom kialakulásának azonban alapfeltétele az őszinte, partneri kapcsolat megléte a szülők és a bölcsőde között, amire fokozottan törekszünk.