Főzőverseny Liget Falunap augusztus 6.
2022-07-22
Nemzeti Földügyi Központ Tájékoztató
2023-07-13

Bodolyabér, Liget, Magyarszék, Oroszló Községek településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosításához készült településrendezési tervdokumentumok tervezetének helyi partnerségi véleményezési eljárása

Bodolyabér, Liget, Magyarszék, Oroszló Községek Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) felhívja a községek lakosságát, és az érintett ingatlantulajdonosokat, a település területén működő érdekképviseleti szerveket és civil szervezeteket, az érintett területen székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a település területén működő vallási közösségeket, hogy a 66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Bodolyabér, Liget, Magyarszék, Oroszló községek közigazgatási területét érintően szükséges, Bodolyabér, Liget, Magyarszék, Oroszló községek településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosításához kapcsolódó véleményezési tervanyag elkészült, és az alábbi internetes címen megtekinthető:

Bodolyabér község tekintetében: http://bodolyaber.hu/

Liget község tekintetében: https://liget.hu/

Magyarszék község tekintetében https://magyarszek.hu/

Oroszló község tekintetében: https://oroszlo.hu/

A Partner a véleményét, észrevételét elektronikusan a kersitya@gmail.com e-mail címre, vagy postai úton az érintett Önkormányzatnak címezve , 2023. július 24. napjáig közölheti.

A Partner véleményét, észrevételét személyesen a 2023. 07. 19.-én, szerdán 8:00 órától 8:30-ig tartandó LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMON közölheti. A rendezvény helyszíne: Magyarszéki ÖNKORMÁNYZAT NAGYTERME 7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.

A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat véleményt, és tehet a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partnernek kifogást emelő véleményét indokolással kell alátámasztania. A partner véleményének tartalmaznia kell legalább a tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontját, a javasolt módosítást és annak indokolását. A fent meghatározott határidőn túl megküldött, valamint a fent meghatározott formai és tartalmi követelményeknek meg nem felelő észrevételeket, véleményeket a helyi partnerségi egyeztetés során nem kerül figyelembe vételre.

 

Kersity Antal

főépítész